Суровини и материали за колбасното производство


Месото, предназначено за преработка в месни продукти, се класифицира по вид, пол, възраст и охраненост на животните и в зависимост от неговото термично състояние...
 

Производствена мощност на предприятието – същност, особености, видове


Производствената програма на фирмата е пряко свързана с нейния производствен капацитет. Изпълнението на производствената програма зависи в определяща степен от обоснованата разработка и правилно определяне на величината на про­изводствения капацитет...
 

Производство на стомана


Стоманата е метална сплав с основен компонент желязо и главен допълнителен материал въглерод. Въглеродът свързва лесно подвижните атоми на желязото в корава структура...
 

Производство на захар и захарни изделия


След центрофугирането захарните кристали излизат с температура 70 градуса по Целзий и влага 0,5 - 1,5 %...
 

Създаване на малко предприятие за производство


Презентация за създаване на предприятие за производство и продажба на меки мебели...
 

Усилени атлази


Особености на сплитка атлаз. Характеристика . Усилени атлази. Видове усилени атлази. Усилени атлази по основа. Усилени атлази по вътък. Сенчест атлаз. Приложение ....
 

Логистична зона - Летище Пловдив


Индустриална зона „Крумово” представлява обособен масив от около 85 дка (с възможност за нарастване до 100дка ) земеделски площи (ниви от четвърта и пета категория) собственост на дружества и фирми, контролирани от ПТ Холдинг АД....
 

Пробиване, ферзенковане, зенкероване и райбероване


Зенкероване – операция за дообработване на отвори след сведловане, както и за зачистване на челни и профилни повърхнини, с цел предаване на по-голяма гладкост и точност...
 

Признаци при жакардови апарати


Жакардов апарат. Признаци по които се разделят жакардовите апарати за образуване на уста. Приложение...
 

Промишленост


икономика произлиза от гръцките думи „ойкос” – дом и „номос” – закон и означава...